151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Roční uzávěrky

Chcete ušetřit náklady na svoji účetní agendu, ale máte obavu, jak zvládnout roční uzávěrky? Nechte si roční uzávěrky vypracovat naší firmou. Externí účetní má své nesporné výhody – není nemocný, nemá dovolenou, je flexibilní a dokonale zná účetní legislativu. Vaše běžná účetní nemusí znát přesné postupy i problémy, které s ročním vyúčtováním mohou být spojené. Tato účetní operace zahrnuje inventarizaci a kontrolu, kompletní zpracování roční uzávěrky, výkazy včetně povinných příloh a přiznání k dani z příjmu. Zbavte se starostí a předejte zpracování uzávěrky nám. Jsme profesionálové a účetnictvím se zabýváme každodenně. Uzavření účetního období spočívá ve zpracování účetní uzávěrky a závěrky.

Účetní uzávěrka má svůj zákonný postup:

  • Přípravné práce
  • Doúčtování operací
  • Zjištění hospodářského výsledku, daně a uzavření knih

Roční uzávěrky jsou kontrolou i ověřením chodu podniku

Roční uzávěrky znamenají uzavření účetního období k poslednímu dni, kdy je nutné doúčtovat všechny účetní případy, vypočítat a zaúčtovat zisk a daně z příjmu a uzavřít účetní knihy. V rámci přípravných prací se mj. kontroluje převod zůstatků a provádí se inventarizace. Ta zjistí skutečný stav majetku a závazků, který umožní upravit konečné stavy účtů. Roční uzávěrky zahrnují i kontrolu rezerv, dohadné a opravné položky, časové rozlišení a jejich doúčtování. Zpracují se i kurzové rozdíly i zásoby na cestě. Uzávěrka na základě zjištěného hospodářského výsledku započte daň z příjmů, odloženou daň a účetní knihy se uzavřou.

Zpracování účetní závěrky je zákonná povinnost

Završením roční uzávěrky je účetní závěrka, která se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a doplňujících příloh. Díky ročnímu vyúčtování lze z výsledků dostat informace o finanční pozici a výkonnosti podniku, což je důležitým podkladem pro tvorbu další podnikové strategie. Kromě zákonné povinnosti jsou roční uzávěrky nutné při emisi cenných papírů, při prezentaci firmy akcionářům, případně na veřejnosti. Některé účetní závěrky je nutné ověřit auditorem.

Objednejte si zpracování roční uzávěrky u nás. Budete mít jistotu profesionality.


Máte zájem o naše služby roční účetní uzávěrky? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.