151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Účetní poradenství

Pro případy, kdy podnikatel využívá vlastní interní sílu pro zajištění administrativních a účetních činností ve svém podniku, nabízíme využití služebu účetní poradenství pro ne zcela standardní účetní a ekonomické případy a to včetně průběžného účetního dohledu nad správností vedené účetní agendy. Takto poskytované služby i formou metodického dohledu poskytují podnikateli naprostou jistotu a spolehlivost nad vedeným účetnictvím a z něj plynoucích výstupů.

Předmětem účetního poradenství jsou i mimořádné účetní aktivity, jakými zpravidla jsou

  • akviziční činnosti firmy,
  • přeměny obchodních korporací,
  • konsolidace účetnictví,
  • implementace a dohled nad interními procesy ve firmě,
  • tvorba, revize a zavedení vnitropodnikových směrnic,
  • implementace mezinárodních účetních standardů IFRS ve vazbě na výkaznictví,
  • nastavení vnitřních kontrolních mechanismů,
  • řízení cash-flow,
  • podpora při manažerském účetnictví a finančních výstupech,
  • další související ekonomické, podnikatelské a organizační poradenství.

Máte zájem o naše služby účetního poradenství? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!