151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Vedení personalistiky

Už jste se rozhodli svěřit vedení personalistiky externí firmě? Ušetří vám to náklady na mzdy, počítače, software i na pravidelná školení. Vedení personalistiky zvládneme pro malé, střední i velké podniky. Sofistikujte svoji podnikovou strategii, je to moderní trend, protože umožňuje zaměřit všechny síly jen na podnikání. Vedení personalistiky může spočívat jen v evidenci dokladů a zajišťování pravidelných hlášení zdravotním pojišťovnám a České správě sociálního zabezpečení. Je však možné personální agendu rozšířit o získávání a výběr nových zaměstnanců, jejich pravidelná hodnocení a organizaci dalšího vzdělávání.

Vedení personalistiky je dobré spojit se mzdovou agendou

Základem pro vedení personalistiky je pečlivá evidence mzdových listů, evidenčních listů, důchodového a zdravotního pojištění, přihlášky a odhlášky zaměstnanců. Personalistikou je však úzce spojena mzdová agenda a je proto vhodné obě agendy vést souběžně. Postaráme se proto o kompletní měsíční zpracování mezd, tisk výplatních pásků a výplatnic, pravidelné hlášení o změnách zainteresovaným institucím i podávání měsíčních přehledů. Vedení personalistiky vyžaduje sledování legislativních změn i novinek. Jsme připraveni kompletovat potřebné dokumenty a zastupovat vás při kontrolách zdravotních pojišťoven, sociální správy či finančního úřadu.

Externí vedení personalistiky podle Vašeho přání

Zaměstnanci se často ptají na různé otázky, například kdy mají nárok na dovolenou, na náhradu výdělku či kolik dostanou nemocenské. Vedení personalistiky zahrnuje zodpovězení všech otázek zaměstnanců, vystavení potvrzení o zaměstnání, o zdanitelných příjmech i evidenci nemocnosti a dalších absencí. Zajistí vstupní i výstupní dokumenty i zpracování pracovních smluv. Externí vedení personalistiky lze nastavit podle vašeho přání tak, aby zaměstnavatel dostával úplné a potřebné informace o stavu svých zaměstnanců a zajistil jim výstupy podle zákona. Kontaktujte nás, zpřesníme naši nabídku.


Máte zájem o naše služby vedení personalistiky? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.