151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Vedení personalistiky

Zabezpečení vedení personalistiky je standardní součástí kompletního zabezpečení zpracování mzdové agendy, které zaměstnavateli poskytuje jistotu v řádném plnění všech zákonných povinností pro oblast zaměstnávání. Profesionální vedení personalistiky tak přináší pro zaměstnavatele užitečnou podporu spojenou s významnou administrativní zátěží, kterou prostřednictvím naší kanceláře může významně eliminovat. Zaměstnavatel tak může ušetřený čas věnovat i svým zaměstnancům, cílenému rozvoji a řízení lidských zdrojů.

Součástí vedení personalistiky je:

 • zabezpečení a vypracování pracovněprávních dokumentů,
 • kontrola plnění veškerých mzdových a personálních povinností vůči zaměstnancům i státu,
 • evidence zaměstnanců, jejich povinných školení, lékařských prohlídek…,
 • podpora při nastavení mzdových benefitů,
 • analýza pracovních míst,
 • implementace vnitropodnikových personálních systémů a postupů,
 • podání a komunikace se státními úřady,
 • zabezpečení a zpracování dokumentace pro státní příspěvky v oblasti zaměstnanosti,
 • roční mzdová a personální agenda,
 • Evidenční listy důchodového pojištění,
 • přihlášení a odhlášení zaměstnance a zaměstnavatele na úřadech včetně registrační činnosti,
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech,
 • tisk a distribuce i skrytých výplatních pásek zaměstnancům,
 • podpora při řízení lidských zdrojů (HR).

Máte zájem o naše služby vedení personalistiky? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.