151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Vedení skladové evidence

Vedení skladové evidence zásob a materiálu je významnou součástí činnosti podniku a tyto položky sloužící k zajištění provozu podniku tak tvoří významnou část oběžných aktiv. Prostřednictvím poskytovaných služeb naší kanceláří v oblasti vedení skladové evidence má podnikatel plnohodnotně zabezpečenou tuto oblast včetně metodické podpory a dohledu. Implementací postupů v oblasti řízení zásob jsou tak důsledně nastaveny všechny interní procesy evidence skladu, oceňování zásob včetně přírůstků a úbytků, fyzické a dokladová evidence a účtování zásob ať se jedná o nakoupení, nebo vytvořené vlastní činností.

Důsledné nastavení vazby skladového účetnictví na finanční účetnictví vede ke správnému zohlednění stavu zásob v účetnictví a podpora při ročních i průběžných inventarizacích zásob včetně nastavení vnitropodnikových směrnic účtování zásob, skladových karet, pohybů na kartách, příjemek a výdejek je nedílnou součásti řádně vedené skladové evidence. Podporou mnohým podnikatelským odvětvím umíme zefektivnit elektronickou výměnu informací mezi skladem, internetovým obchodem a ekonomickým systémem, kdy v jakýkoliv okamžik je znám přesný aktuální stav skladové evidence a daného zboží. Na základě této podpory je řízení zásob bezstarostné.


Máte zájem o naše služby vedení skladové evidence? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.