151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Vedení účetní agendy

Dosud jste si účetní agendu zajišťovali sami? Ale to znamená, že musíte platit účetního nebo celé oddělení po celý rok, starat se o vybavení, obnovovat software a financovat školení k novým zákonům a vyhláškám. To jsou náklady, které nemusí být pro firmu vždy efektivní. Vedení účetnictví však může zajistit externí firma, jde o tzv. outsourcing. Vy se zbavíte starostí o vše, co je spojeno s účetnictvím a uvolní se vám ruce pro vlastní podnikání. Externí firma pro vedení účetnictví – to jsme my. Na účetní agendu se specializujeme. Vašim požadavkům se přizpůsobíme a zvolíme formu, která bude pro vás nejvýhodnější.

Kvalitní účetnictví je dobré pro další strategii podniku

Pořádek ve vedení účetnictví je základem správného podnikání. Přesné údaje potřebujete pro další strategii a rozvoj podniku. Zajistíme, aby vaše účetnictví bylo správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Vedení účetnictví zahrnuje zúčtování všech účetních případů za zúčtovací období, evidenci všech dokladů, účetní uzávěrky, výroční zprávy, správné a včasné odvádění daní. S námi nebudete mít problém s absencí kvůli dovoleným nebo nemocem. Soustavné vzdělávání našich pracovníků zajišťuje, že vedení účetnictví provádíme podle zákona, ale s maximálním vyžitím nejrůznějších úlev.

Starost o účetnictví předejte specializované firmě

Vedení účetnictví – to jsou i kvalitní podklady pro správné rozhodování. Potřebujete přece informace k efektivnímu řízení firmy. Musíte přesně vědět, jaké jsou vaše výnosy a náklady, příjmy a výdaje. Mějte přehled o tom, zda vám platí odběratelé, zda nenakupujete příliš mnoho materiálu a kolik máte nedobytných pohledávek. My vám zajistíme perfektní přehled o skladovém hospodářství, včas zpracujeme náhrady a služební cesty. V daných termínech vyhotovíme přiznání k DPH či zpracování daně z příjmu.

Objednejte si vedení účetnictví u nás, budete mít o starost méně.


Máte zájem o naše služby vedení účetní agendy? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.