151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Založení a změny podnikatelských aktivit

 • Zakládání společností

  • Budeme vaší podporou od úplných začátků podnikání. Nejen že vás provedeme celým procesem založení společnosti, ale poskytneme vám jak právní tak administrativní servis.
 • Prodej Ready Made společností (vč. evropských)

  • Druhý den od poptávky můžete podnikat pod hlavičkou své s.r.o. nebo a.s.
  • Nemusíte ztrácet čas administrativou spojenou se založením a vznikem společnosti.
 • Poskytování sídla Praha, Brno, Bratislava

  • Nahraďte nejistotu virtuálního sídla skutečně fungující provozovnou v našich kancelářích, kde budete mít jak kompetentní pracovníky pro jednání s úřady tak dokonce své doklady a účetnictví.
 • Zajištění živnostenských oprávnění na Živnostenském úřadě

  • Naše dlouholeté zkušenosti při jednání s úřady vám mohou významně pomoci při mnoha formálních úkonech vůči státním úřadům.
  • Ať už při vzniku společnosti nebo rozšířením podnikatelských aktivit vám můžeme být nápomocni v zajištění těchto oprávnění.
 • Registrace u správce daně (finančního úřadu)

  • Podpoříme vás nebo případně přímo zaregistrujeme váš podnik jako plátce nebo poplatníka příslušných daní.
  • Známe kompletní obsah i formu potřebných podání stejně tak jako jejich zákonné termíny.
  • Navíc naše zkušenosti umožní dosáhnout prioritní registrace ze strany správce daně.
 • Registrační povinnosti ve specifických podnikatelských oborech

  • Pokud zamýšlíte rozšířit portfolio svých podnikatelských aktivit i o obchod s energiemi, jistě narazíte na mnoho administrativních povinností s tím spojených. I v této oblasti vás rádi podpoříme.
  • Registrace na Energetický regulační úřad
  • Vydání povolení k nabytí elektřiny bez daně
  • Vydání povolení k nabytí plynu bez daně

Máte zájem o naše služby založení a změny podnikatelských aktivit? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.