151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Zpracování přiznání k dani

Ke zpracování daňových přiznání je příslušný pouze daňový poradce zapsaný u Komory daňových poradců České republiky, který je skutečným profesionálem pro komplexní daňovou problematiku. Naopak účetní není oprávněn sestavovat daňová přiznání a zpravidla není této oblasti významněji znalý. Účetní nemá potřebná živnostenská povolení pro výkon činnosti v oblasti daní, není pro výkon této činnosti pojištěný a není vázán zákonnou mlčenlivostí tak, jako daňový poradce. Daňový poradce, jako expert pro daňovou oblast, tak nese plnou odpovědnost za poskytování poradenství a zpracování daňových přiznání. Účetní a daňová kancelář SLUTO umožňuje podání veškerých daňových přiznání prostřednictvím své datové schránky na vlastní odpovědnost.

Účetní a daňová kancelář SLUTO nabízí zpracování veškerých daňových přiznání pro subjekty v České republice.

V oblasti přímých daní naše kancelář zpracovává daňová přiznání k:

  • dani z příjmů právnických osob,
  • dani z příjmů fyzických osob,
  • dani z nemovitých věcí,
  • dani z nabytí nemovitých věcí,
  • silniční dani,

V oblasti nepřímých daní naše kancelář zpracovává daňová přiznání k:

  • dani z přidané hodnoty,
  • spotřební dani,
  • ekologické dani,
  • dalších poplatků.

Máte zájem o naše služby zpracování přiznání k dani? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!