151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Zpracování přiznání k dani

Straší vás, že se blíží termín pro podání přiznání k dani z příjmu právnických či fyzických osob? Nebo k přiznání k DPH? Předejte tuto starost nám a o nic se už nemusíte starat. Zabýváváme se veškerou agendou účetnictví, tedy i daněmi. Zpracování přiznání k dani je základní povinností nejen pro občany ČR, ale i pro poplatníky, kteří v ČR podnikají. Přestože si můžete na finančním úřadě vyzvednout tiskopis i s návodem, zejména pro podnikatele s více činnostmi není přiznání úplně snadné. Daňové přiznání vychází ze správně vedeného účetnictví či účetní evidence a jen odborník znalý daňového zákona využije všech výjimek, osvobození, odpočtů a úlev, které zákon umožňuje.

Daně z příjmu fyzických a právnických osob

Přiznání k dani se vztahuje na daně z příjmu, nepřímé daně a majetkové daně. Daně z příjmu se rozlišují podle toho, zda jde o fyzickou osobu nebo právnickou. Jsou nejvýznamnějším zdrojem financí pro stát. U fyzických osob se daňové přiznání týká platů, odměn, příjmů umělců, sportovců, advokátů či soukromých lékařů. Daň lze snížit odečtem nezdanitelných částí odečitatelných položek a různých slev a úlev. Přiznání k dani právnických osob se týká nejen podnikajících společností, ale i různých nadací a spolků. U nich se zdaňují nejen příjmy z podnikání v ČR, ale i příjmy, které jim plynou z aktivit v zahraničí. Firmy, které mají sídlo v zahraničí, platí daň jen z příjmů ze zdrojů v Česku.

Daň z přidané hodnoty a majetkové daně

Další významnou daňovou položkou, která se musí přiznat a odvést státu, je daň z přidané hodnoty. Byla zavedena v roce 1993 a nahradila daň z obratu. Přiznání k této dani musí provádět všichni, kteří jsou registrováni jako plátci DPH. Povinnost registrace vyplývá z rozsahu obratu nebo tehdy, když obchodují s firmami registrovanými jako plátci DPH v jiném státu EU. Přiznání k dani se týká i nemovitých věcí a jejich nabytí a provozu vozidel pro podnikání. Stejně jako na jiné daně, existují slevy i pro silniční daň – podle stáří vozidla. Od přiznání k dani a placení jsou osvobozeni podnikatelé, kteří využívají vozy s motory na ekologické palivo. Využijte naše služby zpracování přiznání k dani.


Máte zájem o naše služby zpracování přiznání k dani? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.