151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Zpracování přiznání k DPH

Zpracování a podání přiznání k dani z přidané hodnoty včetně Kontrolního hlášení tvoří běžnou součást průběžně poskytovaných služeb všem osobám registrovaným k dani. Naše kancelář garantuje včasnost a správnost sestavení a zaslání podání na příslušný Finanční úřad tak, aby podnikateli nevznikaly žádné postihy ve formě pokuty za opožděně podané přiznání. Důsledné a víceúrovňové kontrolní mechanismy při sestavení přiznání k DPH jsou zárukou včasných a bezchybných výsledků v této oblasti.

Kontrolní hlášení, jako jedna z forem zavedených opatření v boji proti daňovým únikům, vyžaduje operativní, rozvážný a akceschopný přístup. Díky důkladné a precizně nastavené organizaci práce nedojde k jakémukoliv zpoždění v reakcích na jakékoliv přístupy Finančního úřadu k plátcům daně.

Naše kancelář poskytuje i služby pro oblast podání v rámci jednotného správního místa tzv. MOSS a současně zabezpečuje zpracování a podání Žádosti o vrácení DPH z jiných členských států EU.


Máte zájem o naše služby zpracování přiznání k DPH? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!