151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Zpracování přiznání k DPH

Nezapomněli jste zpracovat a poslat přiznání k DPH a daň zaplatit? Legislativa tuto povinnost trochu ulehčila, protože od roku 2014 právnické osoby podávají přiznání elektronickou cestou. Začínáte platit DPH nyní, nebo daň platíte delší dobu, ale hodila by se vám externí služba? Obraťte se na nás. Zajišťujeme zpracování přiznání k DPH pro každého, ať v měsíčních či čtvrtletních intervalech. Pro stát je to jedna z nejdůležitějších daní, proto se vyplatí ji řádně přiznat a platit. Nejste sami, hradí ji téměř všichni na celém světě.

Přiznání k DPH je měsíční nebo čtvrtletní

Daň z přidané hodnoty se vypočítává z rozdílu mezi cenou vstupu a výstupu. Rozdíl neboli hrubá marše je to, co podnikatel ke zboží či službě přidal, tedy vytvořil přidanou hodnotu. Pouze této částky se týká zpracování přiznání k DPH a následná platba. Systém placení DPH se zjednodušuje tak, že podnikatel platí dodavateli cenu včetně DPH, a stejně tak účtuje cenu s DPH svému odběrateli. Státu pak na dani zaplatí jen rozdíl mezi obdrženou a zaplacenou daní z přidané hodnoty. Přiznání k DPH zpracovává vždy k 25. dni v každém měsíci nebo čtvrtletně.

Registrace k DPH je dobrovolná i povinná

Plátcem DPH je podnikatel registrovaný jako plátce DPH, ale také každý, kdo obchoduje s podnikatelem, jenž je registrovaným plátcem v některém státu EU. Registrace v Česku k DPH je buď dobrovolná, nebo povinná, a to pro firmy i živnostníky, jejichž obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhl částku 1 milion Kč. Často se zapomíná na to, že registrace je povinná do 15 dnů po skončení termínu, v němž byl překročen stanovený limit. A plátcem se podnikatel stává prvního dne 3. měsíce následujícího po měsíci, ve kterém stanovený obrat překročil. Od tohoto data musí podávat přiznání k DPH. Česko má aktuálně tři sazby DPH – základní sazbu 21 %, první snížená sazba 15 % a druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %.


Máte zájem o naše služby zpracování přiznání k DPH? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.