151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Odesláním formuláře udělujete souhlas společnosti SLUTO s.r.o., sídlem Týnská 1053/21, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25595318, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 216101 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • IP adresa
 • další údaje, které nám sdělíte vyplněním formuláře

2. Vámi poskytnuté údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu či vyplnění formuláře na našich stránkách:

 • z důvodu plnění smlouvy za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů, jakož i plnění zákonných povinností správce,
 • na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ukládání Vašich obchodních preferencí, zasílání newsletterů a obchodních sdělení a nabízení našich služeb; nabídku můžete dostávat elektronicky (zejména e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky), klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců SLUTO s.r.o. Dále Vaše údaje používáme za účelem zlepšování a vývoje našich služeb, tedy z důvodu našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem vypracování kalkulace účetních služeb dle Vašich požadavků. Tyto údaje budou námi zpracovány po dobu 3 let.

3. Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies. Více zde.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti SLUTO s.r.o. uvedené na webových stránkách www.vedeni-ucetnictvi.cz. Právo na výmaz osobních údajů se však neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce nebo určení, výkon či obhajobu jeho právních nároků.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost SLUTO s.r.o. nevyužívá.

6. Podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!