151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Splnění povinného podílu za osoby se zdravotním postižením se musí oznámit do 15.2.2021

Zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, ukládá zákon o zaměstnanosti v § 83 povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to nejméně ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

K plnění této povinnosti může zaměstnavatel přistoupit hned několika způsoby, které mu umožňuje právě zmiňovaný zákon o zaměstnanosti. Případně je možné následující způsoby mezi sebou kombinovat. 

Povinnost zaměstnávaní osob se zdravotním postižením lze splnit 3 způsoby:

1. způsob – Zaměstnavatel přímo zaměstnává osoby zdravotně postižené v pracovním poměru.

2. způsob – Zaměstnavatel nakupuje výrobky přímo od zaměstnavatelů, kteří jsou u Úřadu práce registrováni jako zaměstnavatelé na chráněném trhu práce nebo je možno odebírat výrobky a služby přímo od osob zdravotně postižených, jež jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nemají zaměstnance. Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede tak, že se cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek (vše bez DPH) vydělí sedminásobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí daného kalendářního roku (pro rok 2020 34 611 Kč). Výsledná částka se rovná počtu OZP, které je možno započítat do plnění povinného podílu.

3. způsob – Zaměstnavatel odvede finanční částku do státního rozpočtu. Částku stanovuje zákon a činí za každého zdravotně postiženého zaměstnance, za kterého nebyla povinnost splněna předešlými způsoby, 2,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí za rok, v němž povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením vznikla. Tento odvod musí být proveden prostřednictvím Úřadu práce nejpozději do 15.2.2021.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, pracuje-li ve firmě více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, zákon rovněž ukládá oznamovací povinnost o tom, jakým způsobem bylo toto splněno. Oznamovací povinnost má zaměstnavatel do 15.2.2021 místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce. V oznámení uvádí plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a rovněž způsob, jak byl podíl plněn. Online formulář je k vyplnění zde.

Kompletní informace k problematice plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou na webové stránce Ministerstva práce a sociálního zabezpečení.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 24.1.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!