151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Tolerance 5 dnů zpoždění při podání přiznání zřejmě zůstane

S novelou daňového řádu, o které jsme Vás informovali zde, by mělo dojít ke zrušení pětidenní toleranční lhůty, kdy správce daně nepokutuje pozdě podané daňové přiznání. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny ale do celé věci vstoupil a chce, aby tato lhůta byla zachována. 

Podnikatelé a firmy tak stále mají naději, že v rámci novely daňového řádu nebude tato tolerance zrušena. Ono totiž při všech těch povinnostech podnikatelů a firem vůči státu se vždy nějaká doba navíc k opravě či vyřešení problému s daněmi hodí. A sami podnikatelé tuto toleranci ze strany finančního úřadu velice vítají. Krom podnikatelů lhůtu hají i zmiňovaný rozpočtový výbor, a proto velice prosazuje nezrušení pětidenní lhůty, kdy je možno podat daňové přiznání bez sankcí, což se ale pozor netýká kontrolního hlášení. 

Novela daňového řádu míří do druhého čtení a ministerstvo financí z ní pětidenní lhůtu vypustilo. Pro podnikatele by to znamenalo v budoucnu opět vyšší hrozbu pokut za nesplnění termínu podání přiznání. 

V současné době může podnikatel podat daňové přiznání bez jakýchkoliv sankcí do pátého pracovního dne po termínu. V této době musí být rovněž uhrazen nedoplatek na dani, aby se podnikatel vyhnul jakékoliv sankci. Ministerstvo financí se ohrazuje, že zmiňovanou pětidenní lhůtu zneužívají zejména ty subjekty, jenž mají problémy s daňovými povinnostmi a že lhůta pět dnů tolerance tak není potřeba. Ministerstvo ještě dodává, že díky elektronizaci a digitalizaci je vyřízení daňového přiznání snadné a rychlé. V budoucnu by ministerstvo financí chtělo dát delší lhůtu na podání právě těm subjektům, které vyřizují daňové povinnosti online. Zrychlit by chtělo i vyplácení přeplatků, což si protiřečí s návrhem, prodloužení lhůty na vrácení přeplatku na DPH, která je součástí připravované novely daňového řádu. 

Díky tomu, že rozpočtový výbor se postavil na stranu poplatníků, mají podnikatelé a firmy naději, že pětidenní bez sankční lhůta zůstane zachována.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!