151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Žádost o posečkání úhrady daně

Někdy se můžete ocitnout v situaci, kdy je prostě nemožné řádně zaplatit daně včas. Pro takové chvíle existuje žádost o posečkání.

Z důvodu tíživé finanční situace můžete nejen požádat o odložení platby daně, ale také o její rozložení na několik menších splátek? Umožňuje to ustanovení § 156 a § 157 daňového řádu. Povolit vám to úřad může na základě několika skutečností. Pokud by vám zaplacení způsobilo vážnou újmu, byla by ohrožena výživa vaše, nebo osob na vás odkázaných, nebo například kdyby zaplatit daň zruinovalo vaše podnikání. Žádost je ale specifická tím, že pro ni neexistuje jednotný tiskopis nebo formulář k prostému vyplnění. Co tedy musí obsahovat, pokud chcete, aby ji úřad vůbec zvážil? Předně z podání musí být zřejmé, kdo jej činí, čeho se týká a co se navrhuje. Podat ho můžete písemně, ústně zápisem do protokolu nebo i datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.Žádost se podává nebo doručuje na příslušný finanční úřad, tradičně podle místa pobytu.