151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Zálohy na daň z příjmu

Daně většinou platíme “předem” ve formě záloh. Jak tyto zálohy podat za daň z příjmu?

Je to tak praktičtější pro nás poplatníky i pro stát - daně se díky zálohám neplatí jednorázově v termínu podání přiznání. V případě daně z příjmů tomu není jinak. Výše a četnost placení záloh na daň z příjmů se jak u fyzických, tak u právnických osob odvíjí od tzv. poslední známé daňové povinnosti. To je částka, kterou si poplatník vypočítal během posledního zdaňovacího období. Zálohy se logicky odvádějí v zálohovém období. To je doba od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období.

Příliš složité? Konkrétní případ to snad vysvětlí lépe: zálohové období máme např. od 2. 4. 2016 do 3. 4. 2017 a máme v něm stanovené čtvrtletní zálohy. Přesto, že daňové přiznání podáme např. už 1. 2. 2017, tak musíme ještě v původně vypočítané výši zaplatit zálohu, která je splatná 15. 3. 2017.