151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Zaměstnavatel a podání daňového přiznání

Pokud pracujete pro jednoho zaměstnavatele, platí pro vás jednoduché podmínky při ročním zúčtování.

Daňový poplatník, který má všechny své příjmy spojené s jedním zaměstnavatelem, není povinen podávat daňové přiznání. Platí to, i pokud během roku vyměníte více zaměstnavatelů, ale v každou danou chvíli pracujete jen pro jednoho. Řídí se to podle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů. Můžete ale svého zaměstnavatele písemně požádat, aby za vás roční zúčtování daně provedl. Co dělat, pokud jste o něj nezažádali, ale zpětně byste chtěli? To je situace, která může nastat, pokud chcete uplatnit některé nezdanitelné částky daně či slevy na dani, které jste neuplatňovali měsíčně. Můžete tedy zpětně podat daňové přiznání, počítejte ale v takovém případě se sankcí za pozdní podání. Je tedy vhodné nejprve zvážit, zda se vám to vůbec vyplatí. V krátkosti - jako zaměstnanec jednoho zaměstnavatele povinnost podat daňové přiznání nemáte.