151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Změna sazeb DPH od května 2020

V rámci novely zákona o evidenci tržeb bylo ve Sbírce listin dne 26.9.2019 vyhlášeno také snížení daně z přidané hodnoty. Toto snížení bude platné od sedmého měsíce následujícího od vyhlášení ve Sbírce listin, tj. od 1.5.2020. 

Druhá snížená sazba DPH ve výši 10 % se bude tedy nově uplatňována na:

holičské a kadeřnické služby,

opravy obuvi a výrobků z kůže,

úpravy a opravy oděvů a textilních výrobků,

opravy jízdních kol,

služby domácí péči o staré, nemocné a zdravotně postižené občany a děti,

služby stravování a podávání nápojů včetně točeného sudového piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravování, které je podle zákona o DPH § 57-59 od daně osvobozeno a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů kromě piva točného,

úprava a rozvod vody prostřednictvím sítě,

odvod a čištění vody odpadní, tzv. stočné, včetně služeb souvisejících s těmito činnostmi,

pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem, jejíž dodávka se řídí zákonem o vodovodech a kanalizacích,

služby čištění vnitřních prostor, které jsou prováděny v domácnostech,

mytí oken v domácnostech,

půjčování nebo nájem knih,

knihy, e-knihy a audioknihy. 

Pokud tedy poskytujete v rámci své podnikatelské činnosti některou z výše uvedených služeb či prodáváte zmiňované zboží, nezapomeňte si ve svém systému včas tuto změnu nastavit.