151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Zveřejňování finančních výkazů

V Česku značně selhává informační povinnost nejen v českých společnostech, ale i u státu, který informace nevymáhá. V loňském roce se mnoho společností informačním povinnostem vyhýbalo, finanční výkazy nezveřejnilo 69 % společností. Což je velmi vysoké číslo. Termín pro vložení finančních výkazu do Sbírky listin vypršel koncem července 2017, poslední termín pak uplynul na konci minulého roku.

Transparentnost není vymáhána

Odmítavý postoj mnoha českých firem se po roce 2015 ještě zhoršil, z původních 62 % společností, neodevzdalo za rok 2017 - jak již bylo výše řečeno - 69 % subjektů. Za nezveřejňování účetních uzávěrek může však také nízká informovanost společností, přestože by měl o existenci informačních povinností společnosti informovat daňový poradce či účetní.

Povinnosti plnily ve větší míře akciové společnosti než společnosti s ručeným omezeným. Nastalá situace je velmi kritizována mnoha odborníky, kvůli porušování právního prostředí mezi podnikateli a zejména poškozování pověsti podnikatelů povinnosti plnících. Stát by měl tak v tomto případě povinnosti důsledně vymáhat, případně je zrušit, aby nedocházelo k dalšímu rozkolu mezi obchodníky.

Ministerstvo financí však tvrdí, že zrušení těchto pravidel nechystá. „Komunitární právo vyžaduje zveřejňování účetních závěrek respektive jiných dokumentů některých ekonomických subjektů ve veřejných rejstřících. Celoplošné zrušení této povinnosti by tedy bylo v rozporu s právem Evropské unie,“ říká Michal Žurovec, mluvčí ministerstva financí.

Proti zrušení je také mnoho právníků, přínos zveřejňování účetních uzávěrek vidí v zodpovědném a legálním hospodaření s finančními prostředky, transparentnosti a zjednodušenému oveřování plnění zákonných povinností. Podnikatelské organizace však upozorňují na riziko zveřejňování tolika informací. „Riziko - zejména v některých oborech - spočívá v téměř naprosté nahotě firem před jejich protějšky, přičemž ke snadné zneužitelnosti v rámci konkurenčního boje je již jen krůček,“ upozorňuje Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR.

Interpelaci k věci nedostatečné naplněnosti Sbírky listin u rejstříkových soudů a existenci duplicit při předkládání údajů z účetních uzávěrek vznesl i poslanec Jakub Michálek na lednové schůzi Poslanecké sněmovny, kde také souhlasil se zapojením se do pracovní skupiny, která zhodnotí dosavadní fungování systému a navrhne efektivnější systém zveřejňování účetních uzávěrek ve veřejných rejstřících.