151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

5% sleva na sociální pojištění pro některé zaměstnance na zkrácený úvazek

Podpora zkrácených úvazků je jeden z mnoha nástrojů, jak chce vláda bojovat s energetickou krizí. Aby zaměstnavatele motivovala k využívání částečných úvazků, novela příslušeného zákona počítá se slevou na pojistném na sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které může slevu uplatnit.

Tato sleva ve výši 5 % ze sociálního pojištění se bude vztahovat zaměstnance na zkrácený úvazek v rozsahu 8-30 hodin týdně, který patří do některé s těchto skupin:

  • osoby starší 55 let,
  • rodiče dětí do 10 let, a to včetně pěstounů,
  • osoby pečující o někoho blízkého, jenž je odkázán na cizí pomoc (stupeň závislosti III),
  • studenti středních a vysokých škol,
  • osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce a
  • osoby na rekvalifikaci.

Sleva 5 % na sociálním pojištění se bude dále vztahovat na všechny zaměstnance mladší 21 let, a to bez rozdílu úvazku. Tímto by se měl mladým lidem ulehčit vstup na trh práce.

Ministr práce a sociálních věcí Jurečka k tomu dodal, že touto slevou chtějí motivovat zaměstnavatele, aby uzavírali větší množství zkrácených úvazků i s těmi zaměstnanci, jimž životní situace neumožňuje práci na plný úvazek.

  

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 14. 6. 2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!