151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Sociální pojištění

Každý zaměstnanec bez rozdílu je povinen platit sociální pojištění. Jak vysoké pojištění bude odvádět, rozhoduje vyměřovací základ. Ten je stanoven jako souhrn příjmů, které zaměstnanec v daném roce obdržel a ze kterých je povinen platit daň z příjmů fyzických osob. Jako minimum ročního vyměřovacího základu v roce 2014 je stanovena částka 12 971 Kč. Maximální vyměřovací základ je stanoven jako součet 48 průměrných platů. Pokud zaměstnanec překročí u jednoho zaměstnavatele tuto částku, neplatí již pojistné z příjmu přesahující maximální vyměřovací základ.

Další informace o sociálním pojištění.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!