151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Místo výkonu práce v pracovní smlouvě

V naší praxi se často setkáváme s dotazy, jak správně definovat místo výkonu práce. Tento dotaz zpravidla pokládají ti zaměstnavatelé, kteří mají více provozoven ať už v rámci jednoho města nebo po celé republice.

Pracovní smlouva je dvoustranný právní akt, který je projevem vůle zaměstnance a zaměstnavatele směřující ke vzniku pracovního poměru.

V zákoníku práce jsou uvedeny tři základní náležitosti, které musí být v pracovní smlouvě uvedeny – druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat, místo nebo místa výkonu práce a den nástupu do práce.

Teď už k místu výkonu práce. Zákoníku práce přesně nedefinuje, s jakou přesností musí být místo výkonu práce uvedeno. Umožňuje, aby si zaměstnavatel sjednal i více než jedno místo výkonu práce. Místo výkonu práce může být sjednáno velice úzce nebo i šířeji. Přípustné je do pracovní smlouvy uvést jak konkrétní pracoviště, tak i sídlo zaměstnavatele, obec, kraj či území České republiky, vybrané provozovny v České republice apod. Místo skutečného výkonu práce musí být v souladu s pracovní smlouvu.

Pokud je místo výkonu práce definováno šířeji, např. v provozovnách na území České republiky, nebude muset zaměstnavatel po zaměstnanci vyžadovat souhlas k přeložení do jiné provozovny než té, která je nejblíže bydlišti zaměstnance.

Sjednání místa výkonu práce má dopad i do problematiky cestovních náhrad, které zaměstnavatel poskytuje při pracovní cestě. Má-li zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce šířeji než jedna obec, je vhodné se zaměstnancem sjednat i pravidelné pracoviště pro účely poskytování cestovních náhrad.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 18. 11. 2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!