151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Novela zákona o DPH nabyla účinnosti první říjnový den roku 2021

Dne 1.10.2021 vstoupila v účinnost novela zákona o dani z přidané hodnoty, která se zaměřuje zejména na implementaci nových pravidel v oblasti elektronického obchodování a zavádí systém One Stop Shop (OSS). Zpozornit by měly zejména prodejci zboží, kteří se zaměřují na přeshraniční prodej koncovým spotřebitelům, tedy e-shopy, dále digitální platformy nebo dovozci zboží ze třetích zemí.

Jaké nejvýraznější změny novela DPH obsahuje?

  • Zdaňování u zasílání zboží mezi jednotlivými členskými státy EU (tzv. prodej zboží na dálku
    • zrušení limitů 35 000 EUR nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z České republiky do ostatních zemí Evropské unie
    • zrušení limitu 1 140 000 Kč u zasílání zboží z Evropské unie do ČR
    • zavedení limitu 10 000 EUR
  • Zrušení osvobození od daně z přidané hodnoty při dovozu zboží s hodnotou nižší než 22 EUR z třetích zemí
  • Dodání zboží, které usnadňuje provozovatelem elektronického rozhraní (digitální platforma)
  • Rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS).

O zvláštním režimu jednoho správního místa se můžete dočíst více zde. Detailní informace k jednotlivým změnám zákona o DPH je možné si přečíst na stránkách Finanční správy.

Do konce září 2021 bylo možné postupovat podle směrnice o DPH, protože nová pravidla nebyla zakotvena v zákoně o DPH. Od 1.10.2021 musí již daňové subjekty postupovat podle zákona o dani z přidané hodnoty a podle nařízení Rady EU č. 282/2011.

 

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 06.10.2021