151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Velké změny v paušální dani od roku 2023

Změny v paušální dani jdou ruku v ruce s velkou změnou v oblasti DPH – zvýšením limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 milionu na 2 miliony Kč.

Jen doplníme, co je paušální daň - jde vlastně o sloučení záloh na pojistné na sociální a zdravotní pojištění a paušálu na daň z příjmů fyzických osob do jedné platby a vstup do paušální daně je podmíněn tím, že daňový subjekt není plátcem DPH.

Pokud se do režimu paušální daně budou nově chtít přihlásit ti podnikatelé – fyzické osoby, jenž teď chtějí zrušit registraci k DPH, protože jejich obrat je pod 2 miliony Kč, neměli by otálet s žádostí. Pokud žádost podají až po 31.12.2022 a správce daně jim rozhodnutí o zrušení registrace oznámí do 16.1.2023, budou pro účely vstupu do režimu paušální daně k 1.1.2023 považování za neplátce a budou moci vstoupit do paušálního režimu. Bude-li oznámení doručeno později, vstup do paušálního režimu nebude možný.

V návaznosti na vyšší limit pro povinnou registraci k DPH dostála řady změn i paušální daň. Zásadní je to, že už není jen jedna výše, ale jsou zavedena tři pásma, jež jsou odvozeny od charakteru a výše příjmů.

První pásmo

Pro všechny podnikatele s příjmy do 1 milionu Kč bez ohledu na druh samotné činnosti.

OSVČ s příjmy do 1,5 milionu Kč, pokud alespoň 75 % příjmů tvoří příjmy, na než je možné uplatnit paušální výdaje 80 nebo 60 %.

Poplatníci s příjmy do 2 milionů Kč, pokud alespoň 75 % příjmů tvoří příjmy, na které je možné uplatit paušální výdaje ve výši 80 % příjmů.

Pro rok 2023 bude činit 6 208 Kč.

Druhé pásmo

Pro poplatníky s příjmy do 1,5 milionu Kč bez ohledu na druh samostatné činnosti.

Pro OSVČ s příjmy do 2 milionů Kč, pokud alespoň na 75 % příjmů lze uplatnit paušální výdaje ve výši 80 nebo 60 %.

Výše paušální daně bude 16 000 Kč.

Třetí pásmo

Je určeno pro poplatníky s příjmy do 2 milionů Kč, kteří splní všechny podmínky pro vstup do režimu paušální daně.

Výše paušální daně bude 26 000 Kč.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 08. 12. 2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!