151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Zvyšuje se obrat pro DPH; stávající plátci mohou do 8.12.2022 zrušit plátcovství i při obratu vyšším než 1 milion Kč

Po více než 18 letech dojde ke zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH. Příslušná novela zákona prošla celým legislativním procesem. Co se tedy od ledna 2023 mění?

Limit pro povinnou registraci k DPH vzroste ze současného 1 milionu Kč nově na 2 miliony Kč.

Pokud stávající plátce DPH uvažuje o zrušení registrace k DPH, má nyní výjimečnou příležitost, jak to může udělat, a to i v případě, kdy jeho obrat je vyšší než 1 milion Kč. Přechodná ustanovení mu dávají možnost do 8.12.2022 zrušit registraci k DPH, pokud byl plátcem alespoň jeden rok, tj. od prosince 2021 do listopadu 2022 a jeho obrat je menší než 2 miliony Kč.

Další situace, která může v souvislosti s novelou zákona o DPH nastat je, že podnikatel překročil v listopadu 2022 obrat 1 milion Kč a zároveň nepřekročil nový limit 2 miliony Kč za období prosinec 2021 až listopad 2022. V tomto případě se plátcem DPH automaticky nestává a žádné povinnosti mu z této situace nevznikají.

Dojde-li k překročení obratu 1 milion Kč a není překročena hranice 2 milionů Kč v prosinci 2022, tj za období leden až prosinec 2022, plátcem DPH se také daňový subjekt nestane a opět mu žádné další povinnosti z této situace nevznikají. 

Ještě na závěr připomínáme, že pokud poplatník zruší registraci k DPH, je potřeba dořešit vrácení dříve uplatněného DPH, tj. provést úpravu odpočtu k DPH. Plátce v posledním daňovém přiznání k DPH bude muset vrátit část dříve nárokovaných odpočtů u obchodního majetku, který má k datu zrušení registrace k DPH. Obchodním majetkem se rozumí např. dlouhodobý i drobný majetek, zásoby apod. Obdobně se vrací DPH, pokud firemní automobil je užíván i pro soukromé účely.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 05. 12. 2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!