151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Výdajový paušál na dopravu

Paušální výdaj na dopravu je v podstatě paušál na pohonné hmoty a další výdaje, který lze uplatnit bez ohledu na to, jaká je skutečná spotřeba pohonných hmot. Výdajový paušál je určen jak pro poplatníky daně z příjmů právnických osob, tak pro fyzické podnikající osoby. Podmínkou je, aby vozidlo bylo využíváno k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Paušální výdaj na dopravu může být uplatněn v maximální částce 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo, za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období, kdy podnikatel toto vozidlo využíval k podnikání a nepřenechal jej k užívání jiné osobě. V měsíci, kdy došlo k pořízení nebo vyřazení vozidla, je možné uplatnit poměrnou část výdajového paušálu.

Paušální výdaj na dopravu lze uplatit maximálně na 3 vlastní vozidla zahrnutá i nezahrnutá v obchodní majetku nebo v nájmu. Má-li poplatník vozidel více, paušál může uplatnit pouze u tří vybraných, u zbylých musí prokazovat výši vzniklých výdajů na dopravu. Navíc je-li vozidlo používáno i pro soukromé účely, musí být výdajový paušál krácen a je možno uplatnit jej v maximální výši 4 000 Kč, tedy 80 %.

Výše výdajového paušálu je stejná pro všechny motorová vozidla. Nezáleží tedy na tom, zda se jedná o osobní automobil, motocykl, nákladní automobil nebo autobus. Paušální výdaj ale není možné uplatnit u zemědělských a lesnických traktorků a pracovních strojů. Dále jej nelze využít při pořízení vozidla na finanční leasing a nemůže být uplatněn ani v případě smlouvy o výpůjčce vozidla.

Pří uplatnění výdajového paušálu na dopravu se nemusí prokazovat spotřeba PHM a nemusí být vedena kniha jízd.

Pokud poplatník využívá paušálního výdaje na dopravu, může jako daňově uznatelné náklady u vozidel zahrnutých do obchodního majetku firmy uplatnit ještě:

  • výdaje na opravy a udržování vozidla,
  • daňové odpisy,
  • nájemné jakož i dlouhodobě parkovné a stání vozidla v garážích, za podmínky, že vozidlo je v obchodním majetku poplatníka,
  • pojistné,
  • dálniční poplatky,
  • silniční daň.

Je-li výdajový paušál krácen, musí být kráceny i výše zmíněné výdaje a do daňových výdajů lze uplatnit maximálně 80 %.

Souběžně s výdajovým paušálem nelze jako daňové výdaje uznat výdaje na PHM a krátkodobé parkovné.

O automobilu v podnikání se více dočtete zde.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 26.8.2021


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!