151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Nárok na odpočet DPH u auta, které je používáno i pro soukromé účely

Pojďme se dnes společně podívat na další problém, který může vzniknout v souvislosti s vozidlem v podnikání. Řada podnikatelů z řad OSVČ jsou plátci DPH a svoje firemní vozidlo využívají i pro soukromé účely. Jak je to ale v tomto případě s nárok na odpočet? Tomu se budeme věnovat dnes. 

Pokud si plátce DPH uplatní nárok na odpočet při pořízení vozidla, začíná mu běžet pětiletá lhůta, kdy musí sledovat způsob použití dlouhodobého majetku a v případě změny využití na to reagovat opravou původně uplatněného nároku na odpočet. Nejlépe se situace vysvětlí na příkladu.

Podnikatel si v roce 2019 pořídil automobil za cenu 1 210 000 Kč. Z nákupu si uplatnil stoprocentní nárok na odpočet ve výši 210 000 Kč. V roce 2019 dle knihy jízd bylo vozidlo využíváno na 100 % pro podnikání. Oprava odpočtu se nedělá.  Na konci roku 2020 z knihy jízd bylo zjištěno, že vozidlo bylo pro podnikání využíváno pouze z 97 %. V tomto roce není rovněž nutné dělat úpravu odpočtu. Ta se dělá pouze v případě, kdy rozdíl mezi ukazateli nároku na odpočet přesáhne 10 %. Na konci roku 2021 z knihy jízd podnikatel zjistil, že auto po podnikání bylo využíváno pouze z 60 %. Za rok 2021 je tedy nutné provést úpravu nároku na odpočet. Úprava odpočtu se vypočítá jako 210 000 x (0,6-1)/5. V posledním daňovém přiznání k DPH na rok 2021 podnikatel sníží celkový nárok na odpočet o částku 16 800 Kč.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 25. 1. 2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!