151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Cestovní náhrady

Novelizace platných zákonů se od počátku roku 2014 dotkla i způsobu, jak se účtuje stravné a sazby za pohonné hmoty v případě služebních cest v tuzemsku a při cestách do zahraničních destinacích.

Zákon u stravného stanovuje minimální a maximální rozpětí finančního refundace pracovních cest, a to jak pro podniky soukromé, tak pro pracovníky státních firem.

Upraveny byly také hodnoty pro výpočet finanční náhrady PHM v případě jejich čerpání na pracovní služební cestě.

Další informace o cestovních náhradách.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!