151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Daň z nemovitosti

Tato majetková daň, nazývaná také daň z nemovitých věcí, není příjmem státní pokladny, ale finance z ní plynoucí jdou do městských a obecních rozpočtů. Platbu této daně zavádí a ošetřuje Zákon č. 338/1992 Sb.

Zdaňovány jsou pozemky, stavby a bytové jednotky pokud se tyto nachází v České republice a jsou zavedeny v katastru nemovitostí České republiky.

Tato daň je splatná jednou ročně, daňové přiznání k ní se podává vždy k 31. 1. toho roku, za který je daň splatná.

Další informace o dani z nemovitosti.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!