151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Podpora v nezaměstnanosti

Registrovaný uchazeč o zaměstnání, pokud již nevyčerpal maximální délku tzv. podpůrčí doby, může dostávat podporu během hledání nového zaměstnání v délce až 6 měsíců, pokud je mu alespoň padesát let. Žadatel o podporu v nezaměstnanosti, který je věku 50 a 55 let, má nárok na podporu v délce až 8 měsíců. Pokud je tento žadatel ve věku 58 let a více, je mu poskytovaná podpora v nezaměstnanosti v délce až 11 měsíců.

I když je uchazeč o zaměstnání veden na úřadě práce může dle zákona pracovat a mít finanční příjem z tzv. nekolidujícího zaměstnání.

Další informace o podpoře v nezaměstnanosti.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!