151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Silniční daň

Silniční daň je jednou ze souboru majetkových daní, kterou je povinován každý podnikající občan, který při výkonu svého podnikání využívá motorové vozidlo – jak osobní, tak nákladní. Platí ji ta osoba, která je v technickém průkazu uvedena jako majitel stroje. Pokud zaměstnavatel používá k podnikání soukromé auto zaměstnance, je povinen tuto daň zaplatit také. Tento finanční příjem do státní pokladny je využíván k opravě stávajících a budování nových cest a silnic. V procentuálním vyjádření však tvoří přibližně jen jedno procento příjmu rozpočtu státu. Některá vozidla, jako například vozy policie, hasičů a záchranné služby, diplomatické vozy a vozy linkové vnitrostátní dopravy jsou od daně osvobozena.

Cena za stará vozidla

Novější vozy se v případě silniční daně vyplatí, jsou totiž ekologičtější a jejich majitelé tak mohou očekávat na dani slevu. Tři roky od první registrace je to o 48 procent, další tři roky o 40 a po dalších třech letech stále ještě 25 procent. O 25 % vyšší daň platí staré vozy registrované do konce roku 1989. Také platí přímá úměra, čím větší objem motoru, tím vyšší daň. U nákladních vozidel musíte při výpočtu daně brát v potaz počet náprav, hmotnost a další položky. Přiznání k silniční dani se musí podat nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, tedy předcházejícího roku. Platba probíhá ve čtyřech zálohách vždy k 15. dni každého čtvrtého měsíce, tedy v dubnu, červenci, říjnu a prosinci. Případné nedoplatky se vyrovnávají v dalším daňovém přiznání.

Shrnutí:

Kdo: podnikatelé využívající motorové vozidlo
Kdy: do 31. ledna po uplynulém zdaňovacím období
Kolik: záleží na stáří a ekologické stopě vozidla

Další informace o silniční dani.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!