151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Pojištění

Sociální a zdravotní pojištění

S nástupem roku 2014 došlo ke změnám v zákonech týkajících se sociálního a zdravotního pojištění. Novelizace…

Datum: 11.5.2017Více…

Pojištění

Pojištění je druh ekonomického záchranného systému, který pomáhá jedinci, firmě, rodině, společnosti atd.…

Datum: 11.5.2017Více…

Sociální pojištění

Každý zaměstnanec bez rozdílu je povinen platit sociální pojištění. Jak vysoké pojištění bude odvádět, rozhoduje…

Datum: 11.5.2017Více…

Zdravotní pojištění

Pokud má určitá osoba v České republice zaregistrován trvalý pobyt a v ČR pracuje ať už jako zaměstnanec, nebo…

Datum: 11.5.2017Více…