151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Zaměstnání

OSVČ

Tato zkratka označuje osobu samostatně výdělečně činnou. Tento termín je v našem daňovém, zdravotním…

Datum: 11.5.2017Více…

Podpora v nezaměstnanosti

Registrovaný uchazeč o zaměstnání, pokud již nevyčerpal maximální délku tzv. podpůrčí doby, může dostávat…

Datum: 11.5.2017Více…

Zaměstnání

Pokud pracovník přišel o zaměstnání, může v současné době, tj. v roce 2014 dostat maximálně 14 281 Kč. Pokud…

Datum: 11.5.2017Více…