151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Sociální podpora

Sociální zabezpečení je státní systém, který podporuje potřebné občany. Český systém je rozdělený na tři pilíře, z nichž se každý zabývá jinou oblastí. Je to sociální pojištění, sociální podpora a sociální pomoc a služby. Dohromady by se tyto tři pilíře měly dokázat postarat o všechny, kteří potřebují pomoc v tíživé životní situaci, ať už finančně nebo jinak. Dávky jsou poskytovány buď paušálně, nebo jednorázově. Řeší se tak velké spektrum nepříznivých situací, které pro občana mohou nastat ztrátou zaměstnání, úmrtím v rodině, či stářím a závažným onemocněním.

Tři pilíře

Každý z výše uvedených pilířů se tedy stará o svou oblast. Pilíř sociálního pojištění komplexně pokrývá důchodový systém, pojištění při nemoci či úrazu a podporu v nezaměstnanosti. Pilíř sociální podpory je zaměřený na přímou finanční pomoc a má na starosti mimo jiné porodné, příspěvky na bydlení a rodičovské přídavky. Třetí a poslední pilíř sociální pomoci je komplexem služeb. Poskytuje jak finanční, tak poradenskou pomoc lidem v nouzi. Například těm, kdo trpí trvalými zdravotními potížemi vyžadujícími speciální pomůcky či finanční podporu pěstounům a dětem vyžadujícím pěstounskou péči.

První pilíř je financován z odvodu části příjmů zaměstnanců ve formě sociální platby. Druhé dva pilíře financuje stát a částečně zde pomáhají také granty EU a obzvlášť ve třetím pilíři pak také rozpočty krajů a měst či neziskových organizací.

Tři formy pomoci

Pomoc ze sociální podpory má podobu jedné ze tří forem. Ta první je dávnou podpora, tedy přímá finanční pomoc. Sociální služba, druhá z forem pomoci, znamená poradenský servis, ke kterému mohou lidé docházet, v některých případech je i terénní. Poslední formou je azyl, který jedincům pomáhá zajistit bezpečí a sociální suverenitu. Jako sociální azyl se kromě azylových domů počítají také dětské domovy, domovy pro seniory a ústavy.