151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

I poplatníci využívající paušální režim musí někdy podat daňové přiznání k dani z příjmů

Paušální daň je pro podnikatele velká administrativní úleva. Nicméně i u těchto poplatníků může nastat situace, kdy budou muset podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Mezi klasické příklady, kdy OSVČ využívající paušální režim, musí podat daňové přiznání patří situace, kdy má příjmy z jiné než samostatně výdělečné činnosti větší než 15 000 Kč. Jedná se zejména o příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo ostatní příjmy. Daňové přiznání musí rovněž podat v případě, kdy měj příjmy ze zaměstnání, které nebyly zdaněny srážkovou daní.

Jak bude tedy poplatník, který má výše zmíněné příjmy, dále postupovat? Musí podat daňové přiznání. V přiznání uvede veškeré své zdanitelní příjmy, a to včetně příjmů ze samostatné činnosti (z podnikání). Na stanovenou daň vyčíslenou v přiznání se započtou zaplacené paušální zálohy na daň z příjmů a případně i další sražené zálohy v případně příjmů ze závislé činnosti. Skutečnost, že měl poplatník jiné příjmy vyšší než 15 000 Kč nebo příjmy ze zaměstnání a tím mu vznikla povinnost podat daňové přiznání, ale není důvod k tomu, aby v následujícím roce ukončil paušální režim.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob budou muset podat rovněž ti „paušálisté“, jejichž roční obrat přesáhl 1 milion Kč a stali se tak plátci DPH. Daň v přiznání ale stanoví podle obecných pravidel, tzn. jako ti, kteří nejsou v paušálním režimu.

Obdobně se postupuje i v případě veřejných pojistných, kdy vznikla povinnost podat přehledy příslušné zdravotní pojišťovně a správně sociálního zabezpečení.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář. Můžete si také zažádat o zpracování daňového přiznání naší kanceláří a tyto starosti hodit za hlavu! 

 

aktualizace 23. 2. 2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!