151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Informace o novele zákona o silniční dani

Už dříve jsme Vás informovali o tom, že byly všem poplatníkům prominuty zálohy na silniční daň a o záměru zrušit silniční daň pro některá vozidla úplně. Nyní legislativním procesem prošla novela zákona o silniční dani, která nabývá účinnosti 1.7.2022 a má zpětnou účinnost od 1.1.2022. 

Dnes projdeme všechny zásadní změny, které tato novela obsahuje, aby byli všichni, ti, kteří používají automobil v podnikání v obraze.

Předmět daně

Jím budou pouze nákladní vozidla kategorie N2 a N3 s hmotností nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla kategorie O3 a O4. Výše daně bude stanovena pouze pro vozidla s nejvyšší povolenou hmotností 12 a více tun. Co to tedy znamená? Silniční daň se bude platit pouze z vozidel s nejvyšší povolenou hmotní 12 a více tun a z jejich přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun.  

Poplatník daně

V tomto se v zákoně nic zásadního nezměnilo. Poplatníkem je buď provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu vozidla nebo ten, kdo užívá zdanitelné vozidlo, v jehož TP je uvedena jako provozovatel osoba, která zemřela nebo byla zrušena.

Zálohy a výše daně

V zákoně již není povinnost platit zálohy na daňovou povinnost. Daň bude splatná v termínu podání přiznání, tj. do 31.1. Dochází ke snížení sazeb daně.

Zrušení registrace k dani

Novela ruší povinnost registrovat se k dani silniční. Ti poplatníci, kteří byli k dani registrováni do 1.1.2022 nemusí činit ke zrušení registrace nic činit, registrace zanikne ze zákona.

Daňové přiznání

Termín podaní daňového přiznání zůstává stejný 31.1. V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo:

  • za které je daň za vozidlo vyšší než 0 Kč,
  • za které se uplatňuje sleva na dani nebo
  • které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.

Příklad

Podnikatel má v majetku firmy osobní vozidlo, nákladní vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 12 tun a nákladní vozidlo v nejvyšší povolenou hmotností nad 12 tun. Do 31.1. musí tento podnikatel podat daňové přiznání a v něm uvede pouze nákladní vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností větší než 12 tun.

  

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 10. 6. 2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!