151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Kniha jízd – finanční správa si při daňové kontrole může vyžádat data od Policie

Pokud podnikatel využívá vozidlo v podnikání, je potřeba tuto skutečnost řádně dokumentovat. Nejčastěji tato dokumentace probíhá prostřednictvím knihy jízd. Pokud při daňové kontrole má správce daně pochybnost o správnosti údajů, může si od Police České republiky vyžádat data o pohybu motorového vozidla a tyto data mezi sebou porovnat. Posle nálezu Nejvyššího správního soudu to není v rozporu se zákonem.

Podnikatelé tedy pozor. Policie provozuje systém Automatické kontroly vozidel. Jsou to kamery umístěné podlé silnic, které zaznamenávají pohyb vozidel. Automaticky jsou data z těchto kamer zpracovávána a ukládána, a to včetně fotky řidiče. Police data ukládá po dobu jednoho roku u dat zpracovaných podle nových systémů. Straší systémy data uchovávaly pět let, ale ty jsou postupně nahrazovány.

Finanční úřady tak mohou poměrně jednoduše znevěrohodnit předkládané knihy jízd či jiné dokumenty týkající se pohybu vozidel.

Finanční správa údaje o pohybu vozidel může použít pro účely

  • DPH – např. při uznání, resp. neuznání nároku na odpočet na vstupu,
  • daně z příjmů – uznání nákladů na provoz vozidla a jeho odpisy a
  • daň ze závislé činnosti – například kvůli používání firemního vozu pro soukromé účely.

  

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 1. 9. 2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!