151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

První zaměstnanec ve firmě. Nač nezapomenout?

Rozhodne-li se podnikatel, ať už OSVČ nebo právnická osoba, že zaměstná svého prvního zaměstnance, musí krom sepsání pracovní smlouvy, která zakládá pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, udělat řadu dalších kroků.

Přihlášení nového zaměstnavatele do registru zaměstnavatelů

Přihlášení do něj musí proběhnout do osmi kalendářních dnů od zaměstnání prvního zaměstnance. Přihlášení do registru se provádí u místně příslušné správy sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel vyplní jednoduchý formulář. Jakmile je zaměstnavatel registrovaný, obdrží variabilní symbol zaměstnavatele, pod nímž bude následně posílat na ČSSZ veškeré platby a uvádět jej bude na všech podávaných formulářích.

Přihlášení nového zaměstnavatele u příslušené zdravotní pojišťovny

Registruje se u zdravotní pojišťovny, kterou má jeho první zaměstnanec. Příjme-li dalšího zaměstnance s jinou pojišťovnou, musí se opět registrovat u této pojišťovny. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých pojišťoven.

Přihlášení zaměstnance na ČSSZ

Do osmi kalendářních dnů ode dne nástupu musí zaměstnavatel přihlásit každého nového zaměstnance na ČSSZ. Je potřeba vyplnit příslušný formulář – Oznámení o nástupu do zaměstnání.

Přihlášení zaměstnance na příslušné zdravotní pojišťovně

Do osmi kalendářních dnů musí zaměstnavatel rovněž přihlásit zaměstnance u jeho zdravotní pojišťovny. Oznámení se provádí na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele, který je dostupný na webových stránkách všech zdravotních pojišťoven.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

K tomuto pojištění se musí přihlásit každý zaměstnavatel u Kooperativy. Z pojištění jsou kryty nároky zaměstnanců při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

 

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 03. 04. 2023


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!