151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Půjčka společníka do společnosti

V praxi se zcela běžně stává situace, kdy zejména začínající společnosti nemají dostatek peněžních prostředků, a právě společníci do společnosti půjčí svoje soukromé peněžní prostředky.

Společník tak společnosti poskytne buďto zápůjčku nebo úvěr, za výhodnějších podmínek, než za jakých by ho firma mohla získat v bance.  Poskytne-li společník společnosti úvěr, musí být vždy úročený. Naproti tomu zápůjčka může být poskytnuta i bezúročně.

Pokud se pří půjčování peněz společníka do společnosti stanovuje úrok, musí při jeho stanovení být přihlíženo k ceně obvyklé mezi spojenými osobami, které definuje zákon o dani z příjmů. Úrok je v takovém případě považován za daňově účinný náklad společnosti při splnění zákonných podmínek. Ještě doplníme, že na straně společníka je uhrazený úrok z poskytnuté půjčky považován za zdanitelný příjem, ze které je třeba zaplatit daň z příjmů.

Docela podstatnou informací je i to, že společnosti zapůjčením prostředků od společníka vzniká dluh, který se zachycuje v účetnictví na pasivních účtech v rozvaze a společnosti se tím zvyšují cizí zdroje financování a společnost se může dokonce jevit jako zadlužená.

  

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 13. 7. 2022


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!