151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

O nás

ROVNÍTKO = Rovnováha mezi povinností a přáním
Logo naší společnosti, sestavené ze dvou znaků "rovná se", vyjadřuje naši snahu o dosažení rovnováhy mezi povinnostmi podnikatele vrámci platné legislativy a jeho přáním, resp. představami, o řízení podnikatelských aktivit.

Naše hlavní myšlenka „...nejen účetnictví“ vychází ze základního obsahu námi poskytovaných služeb v oblasti vedení účetnictví, zpracování mezddaňového poradenství. Současně však posouvá filosofii naší firmy rozšířením portfolia služeb, kdy jsme již dávno překročili rámec podpory našich klientů daleko za jen „běžné“ zpracování účetnictví.

Společnost SLUTO poskytuje služby vedení účetnictví a zpracování mezd od roku 2000. Navázala na sdružení fyzických osob, které působilo v uvedených oblastech služeb již od roku 1992. Až sem sahá počátek praxe vedoucích pracovníků.
Od roku 2011 je společnost SLUTO evidována u Komory daňových poradců České republiky a poskytuje tedy plnohodnotné služby daňového poradce prostřednictvím všech svých pracovníků.

Kancelář Sluto

Brožura vydaná k výročí 20 let

otevřít v novém okně

Naši lidé

Naše společnost má v současné době přes 35 zaměstnanců. Zde jsou uvedeni vedoucí pracovníci jednotlivých týmů.

Ing. Tomáš Slavík

Ing. Tomáš Slavík

jednatel, daňový poradce

„...uvědomuji si, že více než kdy jindy je v dnešní době plné změn potřeba vyšetřit čas na osobní život.
Proto věnuji mnoho ze svých zkušeností a sil efektivnímu nastavování naší společnosti tak, aby i naši klienti mohli energii věnovanou výkonu své profese zúročit pro osobní pohodu.“

Ing. Tomáš SlavíkVysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská
obor daňové poradenství, podnikové finance a obchod
E: tomas.slavik@sluto.cz
T: +420 226 203 703

Ing. Jitka Schlagmannová

Ing. Jitka Schlagmannová

jednatelka

„...spokojenost klienta je pro mě na prvním místě. Vždy se snažím pochopit jeho přání a potřeby z hlediska podnikatelského a být mu oporou v komplikovaném světě daní a účetnictví.“

Ing. Jitka SchlagmannováVysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská
obor daňové poradenství, podnikové finance a obchod
E: jitka.schlagmannova@sluto.cz
T: +420 530 500 906

Ing. Michal Malásek

Ing. Michal Malásek

výkonný ředitel

„...zabezpečení individuálního přístupu ke klientovi a budování dobrých vztahů založených na vzájemné důvěře považuji za významný atribut úspěšné spolupráce v rovině porozumění a při převzetí administrativní zátěže kladené na podnikatele se snažím jeho konkrétní a specifické potřeby vidět v širších souvislostech. Zprostředkování a zajištění efektivního využití technologického a informačního potenciálu prostřednictvím celého našeho týmu pak vede k flexibilnímu řešení potřeb klienta, kdy se tímto pružným přístupem stáváme podstatným partnerem podnikatele, který je vždy o krok napřed, nejen ve vztahu s konkurencí, ale i před státní správou, kde aktivně hájím zájmy klienta.“

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaIng. Michal Malásek
obor Účetnictví a daně, specializace: zdaňování a auditing

E: michal.malasek@sluto.cz
T: +420 530 500 923

Ing. Pavel Novák

Ing. Pavel Novák

vedoucí účetního týmu

„...snažím se klientům objasňovat spleť zákonů a jejich neustálých novelizací tak, aby si dokázali řídit a plánovat své podnikatelské aktivity. A mnohdy nezůstane jen u teorie, ale své zkušenosti přenáším i do praktického vedení kolektivu účetních.“

Ing. Pavel NovákSlezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta
obor ekonomika podnikání v obchodě a službách
E: pavel.novak@sluto.cz
T: +420 530 500 913

Ing. Chmel Miloš, MSc.

Ing. Miloš Chmel, MSc.

vedoucí účetního týmu, daňový poradce

„...vedení účetnictví vyžaduje dokonalou znalost neustále se měnících zákonů, týmovou práci a aktuální informace o podnikatelském prostředí. Náš tým dokáže porozumět potřebám klientů, navrhnout řešení odpovídající jejich potřebám a poskytnout veškeré potřebné informace a výstupy v daných termínech a vysoké kvalitě. Přispívají k tomu dlouhodobé zkušenosti nejen v oblasti daňového poradenství a vedení účetnictví, ale i v oblasti ekonomiky a strategického řízení společností všech typů.“

Ing. Chmel Miloš, MSc.Vysoké učení technické v Brně
obor elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
E: milos.chmel@sluto.cz
T: +420 530 500 919

Bc. Petr Fiala

Bc. Petr Fiala

vedoucí účetního týmu

„… každý z našich klientů potřebuje najít na druhé straně stolu partnera, který vyvine maximum úsilí vyslechnout, porozumět a najít co nejefektivnější řešení šité jeho podnikatelským potřebám na míru. Při každodenním kontaktu s našimi zákazníky se řídíme s mými kolegy těmito axiomy a věřím, že je díky tomuto přístupu v našem portfoliu spousta spokojených klientů.“

Bc. Petr FialaVysoká škola ekonomická v Praze
E: petr.fiala@sluto.cz
T: +420 226 203 709

Bc. Iva Růžičková

Bc. Iva Růžičková

vedoucí mzdového týmu

„...teoretické znalosti jsou nezbytné pro výkon našeho povolání, ale 16 roků osobní praxe a zkušeností je jistě zárukou, že celý mnou vedený tým dokáže být především praktickou oporou klienta při dlouhodobé spolupráci.“

Bc. Iva RůžičkováAKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká škola
obor Finance a daně, Organizace a řízení malých a středních firem
E: iva.ruzickova@sluto.cz
T: +420 530 500 914


Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.