151 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání,
když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Administrativní podpora Vašeho podniku

 • Podpora při elektronické evidenci tržeb (NOVINKA)

  • Využijte naši podporu při všech úkonech a provozních činnostech spojených s formální i praktickou stránkou zavedení a provozu systému elektronické evidence tržeb.
  • Zajistíme Vám autentizační údaje pro elektronickou evidenci tržeb, správu Vašich certifikátů a odborné poradenství při jejich implementaci do ekonomického systému POHODA E1.
  • Hostováním ekonomického systému POHODA E1 pro účely elektronické evidence tržeb pak garantujeme plnou spolehlivost, jeho konfiguraci a přizpůsobení Vašim konkrétním požadavkům.
 • Převodní (transferové) ceny (NOVINKA)

  • Využijte naši podporu při nastavení cen u transakcí se spojenými osobami za účelem minimalizace daňových rizik.
  • Připravíme vám dokumentaci k transferovým cenám
  • Nabízíme konzultace možností daňové optimalizace prostřednictvím převodních cen
  • Připravíme vás na daňovou kontrolu v této oblasti
 • Hostování ekonomického systému POHODA E1

  • Nemusíte investovat prostředky do vlastní výpočetní techniky, postačí osobní počítač nebo notebook.
  • Nemusíte investovat do koupě ekonomického systému.
  • Nemusíte mít vlastní kancelář.
  • Můžete náš ekonomický systém POHODA E1 využívat v libovolném rozsahu i pro svůj vlastní provoz (pro libovolný počet uživatelů a z libovolného počtu přístupových míst).
  • Zajišťujeme veškerý servis - aktualizace systému, provozuschopnost, zálohování dat.
  • Máte okamžitě přístup ke všem námi zadaným údajům.
  • Potřebujete pouze internet.
  • Pro klienty, kteří využívají ostatní naše služby je samotné hostování zdarma.
  • Klient musí pouze jednorázově uhradit vstupní poplatek za vzdálený přístup do ekonomického systému, cena však nepřevyšuje běžnou pořizovací hodnotu samotného ekonomického systému.
 • Pronájem jednacích nebo školících prostor

  • Nevíte, kde se sejít se svým obchodním partnerem?
  • Potřebujete pro jednání nebo školení technicky vybavený prostor?
  • Nabízíme možnost pronájmu zasedacích nebo školících místností přímo v našich kancelářích ve většině našich poboček.
 • Správa informačních technologií (IT)

  • Prostřednictvím našeho IT technika vás můžeme podpořit i v oblasti správy počítačové sítě, správy ekonomického systému POHODA apod.
 • Daňové poradenství

 • Zastupování při jednáních na státních úřadech

  • Po vzájemném odsouhlasení a předání plné moci vás při všech podáních, řízeních a jednáních na úřadech rádi zastoupíme. Naše klienty zastupujeme jak u kontrol z oblasti zpracování mezd tak i u kontrol daňových a to buď jako daňoví poradci nebo jako odborní poradci.
 • Zajištění právního poradenství

  • Není třeba vysvětlovat, že řízení podniku se neobejde bez servisu v oblasti práva.
  • V současné legislativně nejisté době je odpovědná právní podpora podniku jedním z klíčových pilířů pro zajištění budoucnosti vaší firmy.
 • Zajištění auditu účetní závěrky

  • Ať již jako zákonnou povinnost nebo požadavek majitelů podniku, pokud je třeba provést audit účetní závěrky, nabízíme optimální řešení.
  • Známe podrobné požadavky subjektů poskytujících služby ověření účetní závěrky a můžeme doporučit prověřené auditory.
 • Obsluha datové schránky

  • Z titulu pověřené osoby budeme z vaší datové schránky vyzvedávat doručené dokumenty, přeposílat na vámi určenou e-mailovou adresu a dokumenty budeme archivovat po neomezeně dlouhou dobu (v internetovém prostředí zůstávají uloženy pouze 90 dnů).
  • Nechte obsluhu datové schránky na nás a žádná zpráva vám neunikne.
 • Návrh a zavedení vnitropodnikových směrnic

  • Valná většina podnikatelů, majitelů nebo statutárních zástupců společností nezná všechny legislativou požadované formální dokumenty, které musí mít podnikatelský subjekt interně vydané a kterými se při svém chodu musí jednoznačně řídit. Nejčastější chvíle, kdy toto zjistíte, je právě kontrola z příslušného úřadu. Protože máme zkušenosti s provozem několika stovek firem téměř ze všech oborů podnikatelských aktivit, umíme vám sestavit balíček interních dokumentů nejen pro jejich předložení kontrolním orgánům, ale i prakticky využitelných při nastavování interních procesů ve vaší firmě.
 • Vyřízení žádostí o vrácení DPH ze zemí EU

  • Nedokázali jste své obchodní partnery v zahraničí přesvědčit, aby vám prodali zboží nebo službu bez DPH, přestože jste plátci? To obecně neznamená, že jste o tuto DPH přišli. My vám můžeme zajistit její vrácení ze všech zemí EU.
  • Nenechávejte zbytečně DPH v zemích EU a využijte možnosti jejího vrácení.
 • Zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop)

  • Nabízíme zajištění registrace a následnou správu všech formálních povinností spojených s režimem jednoho správního místa pro poskytovatele telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby.
 • Vedení skladové evidence

  • Ne každý podnikatel potřebuje precizně aktivně vedenou skladovou evidenci pro sledování chodu své firmy. Legislativa je však jiného názoru. Naší filozofií je rovnováha mezi zákonnými povinnostmi a představami podnikatelů.
  • Zefektivněte vlastní čas a pověřte i takovými úkony naši kancelář.
 • Výpočty cestovních příkazů

  • Jistě nezbytná agenda a to nejen legislativně povinná. Pro motivaci pracovníků ke služebním cestám je třeba nahradit jim cestovní výdaje a proplatit stravné a kapesné stejně jako využít všechny legislativní možnosti pro optimalizaci nákladů.
  • Ale jak pravidla pro výpočet tak samotné sazby doznávají častých změn.
  • Využijte naše pracovníky buď pro konzultace, nebo nám svěřte kompletní zpracování cestovních příkazů.
 • Zpracování a podání výkazů EKO-KOM, statistických vykazování ČSÚ, statistických vykazování INTRASTAT

  • Některé, byť povinné, administrativní úkony vám nepřinášejí žádný profit, ale je nezbytné se jimi zabývat. I v těchto činnostech vám pomůžeme směrovat vaši energii k tomu, co umíte nejlépe.
 • Digitalizace dokumentů

  • Převedeme vaše dokumenty do elektronické podoby.
  • Předáme vám je buď na datovém nosiči, nebo prostřednictvím sdílených úložišť na našich serverech.

Máte zájem o naše služby administrativní podpory? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ONLINE!